توصیه های پس از تزریق واکسن
نویسنده : دکتر فرشید صادقی 27 اسفند 1397

پس از واکسیناسیون، برخی واکنش ها مانند تب، درد و تورم در محل تزریق و بی قراری کودک شایع بوده و یادآوری این مطلب به والدین از نگرانی ایشان می کاهد.

رفتارهای اشتباه درتغذیه کودکان:
نویسنده : دکتر فرشید صادقی 27 اسفند 1397

تغذیه کودکان یکی ازنگرانیهای اصلی والدین است که باعث درگیریهای ذهنی فراوان میگردد والدین عزیز باید بدانند که گاهی کودک واقعا کم غذا وبدغذانیست

ضرر داشتن نوشابه های گاز دار
نویسنده : دکتر فرشید صادقی 27 اسفند 1397

نوشابه های گاز دار در چند ده گذشته یکی از محبوب ترین نوشیدنی ها در ایران وجهان  به ویژه در نسل جوان تبدیل شده وکمتر سفره ای بدون آن پهن می گردد .

دلایل بروز بدغذایی در کودکان
نویسنده : دکتر فرشید صادقی 27 اسفند 1397

1)    مصرف بیش از حد نوشیدنیها به ویژه شیر و نوشیدنی های تهیه شده از مرکبات: سبب کاهش اشتهای کودک برای صرف غذاهای جامد و اصلی می شود.Copyright © 2019